Waarom zitten verpleegkundigen zo veel achter de computer?

Verpleegkundige-zijn lijkt vandaag de dag wel op een kantoorbaan. Een verpleegkundige besteedt tegenwoordig bijna net zoveel tijd aan noteren,scoren,vastleggen,lijsten invullen, aftekenen en rapporteren dan aan directe patiëntenzorg. Het motto is: Als iets niet is vastgelegd in het EPD, is het niet gebeurd!
image
De tijd die wij als verpleegkundigen elke dienst achter de computer zitten wordt ook door collega’s als belachelijk veel ervaren. Ik ken geen collega die er niet over klaagt.
Natuurlijk is het goed om alles rondom de patiënten vast te leggen. Ik kan heus wel redenen bedenken waarom dat belangrijk is. Voor het verpleegkundig proces, voor de continuïteit, voor documentatie, om juridische redenen enz…Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het vak er niet leuker op vind worden. ‘Vroeger’ draaide je bijvoorbeeld een avonddienst en nadat je bijna 8 uur lang directe patiëntenzorg had gedaan besteedde je het laatste half uurtje van je dienst aan ‘rapportschrijven’. Alles wat van belang was schreef je op. Klaar.
Nu moet er zóveel worden vastgelegd dat je dat ONMOGELIJK pas aan het einde van je dienst kan doen. Het klinkt misschien wat overdreven maar tegenwoordig moet je bijna vóór en na elke handeling achter de pc kruipen om alles vast te leggen. (Om het maar niet te hebben over de irritatie van de plicht om steeds het scherm te blokkeren met je wachtwoord om het EPD af te schermen en de tijd die het kost om de boel weer op te starten).
Ik vind het een kwalijke zaak dat je als verpleegkundige vaak in het laatste uur van je dienst nog best wat dingen ‘Aan het bed’ zou kunnen doen maar dat die dingen blijven liggen omdat er óók nog gerapporteerd moet worden voordat de volgende dienst komt. En niemand wil te laat naar huis.
Het kan aan mij en mijn collega’s liggen hoor maar we zíen het bezoek van patiënten vaak denken: “ Guttegut, daar zitten ze weer hoor. Hebben ze niks beters te doen?”.

Net als een Amerikaanse collega; Kati van www.nurseeyeroll.com, voelde ik de behoefte om eens een lijst te maken van de dingen die wij als verpleegkundigen moeten vastleggen van een patiënt, tijdens een dienst. En let op, wij zijn verplicht om alles van de lijst vast te leggen. Dus denk niet dat als alles normaal is dat je dan niets hoeft te noteren. Want, hoe was het motto ook al weer? Oja: Als het niet is vastgelegd, is het ook niet gebeurd! Met andere woorden: je moet kunnen tonen en bewijzen dat NIETS je is ontgaan tijdens je dienst. Dus als er over een bepaald onderwerp geen bijzonderheden te melden zijn, moet je dat ook noteren.
image
Als een patiënt wordt opgenomen moet het volgende worden vastgelegd:
1. Contactpersoon; telefoonnummer, e-mailadres. Wat is de relatie tot de patiënt?
2. Is de patiënt in de afgelopen 2 maanden langer dan 24 uur opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Zo nee, is de patiënt in de afgelopen 2 maanden korter dan 24 uur verpleegd of behandeld in een buitenlands ziekenhuis? Zo nee, heeft de patiënt contact gehad met een MRSA positieve patiënt? Werkt of woont de patiënt op een varkens-, vlees kalver-, of vleespluimveehouderij? Of komt de patiënt beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren en/of vleespluimvee?
(je hebt geluk als alles met nee beantwoordt kan worden want als er een Ja bij zit volgen er nog meer acties die vastgelegd moeten worden)
3. Heeft de patiënt pijn? Wanneer is de pijn begonnen? Wat doet de patiënt tegen de pijn? Gebruikt de patiënt pijnmedicatie? Welke?
4. Is de patiënt in de afgelopen 6 maanden een of meer keer gevallen? Zo ja, dan verschijnt er een scherm waarin het zgn ‘valrisico’ moet worden vastgelegd.
5. Is de patiënt bang om te vallen?
6. Loopt de patiënt moeilijk of gebruikt de patiënt een loophulpmiddel?
7. Heeft de patiënt problemen met zien?
8. Draagt de patiënt een bril of lenzen?
9. Heeft de patiënt een gehoortoestel?
10. Is de patiënt onrustig, verward of heeft onvoldoende inzicht in eigen beperkingen?
11. Wat is de lengte van de patiënt?
12. Wat is het gewicht?
13. Wat was het gewicht 3-6 maanden geleden?
14. Was dit een bedoelde gewichtsverandering? (Indien het systeem het nodig acht volgt er een MUST scorelijst die ingevuld moet worden en er dient te worden vastgelegd in actieplan wanneer volgende evaluatiemoment is)
15. Heeft de patiënt geheugenproblemen?
16. Heeft de patiënt in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg?
17. Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden geweest dat u in de war was? (Zoja, verschijnt er een DOS scorelijst=een scorelijst om een delier vast te stellen. Ook hier is het weer aan de verpleegkundige om een volgend evaluatiemoment vast te leggen in het actieplan)
18. Heeft de patiënt hulp nodig bij het baden of douchen?
19. Bij het aankleden?
20. Bij het naar toilet gaan?
21. Gebruikt de patiënt incontinentiemateriaal?
22. Heeft de patiënt hulp nodig bij transfer van bed naar stoel?
23. Heeft de patiënt hulp nodig bij het eten?
24. Is er decubitus aanwezig? Zoja, waar? Hoe groot? (In cm vastleggen) Behandelplan uitschrijven en vastleggen, inclusief evaluatiemomenten noteren)
25. Is er risico op decubitus aanwezig tijdens opname?
26. Is de patiënt eerder opgenomen geweest? Waarom? Ervaringen?
27. Heeft de patiënt momenteel andere aandoeningen/ziekte behalve opnamereden?
28. Ervaart patiënt daar op dit moment klachten van?
29. Rookt de patiënt? Zoja, hoelang, hoeveel, wat? Zoniet, wanneer gestopt?
30. Drinkt de patiënt alcohol? Zoja, hoeveel en wat?
31. Gebruikt de patiënt drugs? Zoja, wat, hoevaak en hoeveel?
32. Heeft de patiënt allergieën?
33. Heeft de patiënt moeite met met het innemen van medicatie? Is de patiënt therapietrouw?
34. Heeft de patiënt een gebitsprothese? Boven? Onder?
35. Heeft de patiënt een dieet?
36. Heeft de patiënt moeite met eten en/of drinken?(kauwproblemen, misselijk, braken, slikproblemen,weinig eetlust)
37. Wanneer heeft de patiënt voor het laatst ontlasting gehad?
38. Problemen met ontlasting? (Diarree,incontinentie,obstipatie,pijn)
39. Problemen met urineren? (Incontinentie,urineretentie,pijn,vaak/weinig plassen)
40. Heeft de patiënt hulp nodig bij toiletgang?
41. Heeft de patiënt hulp nodig bij lichamelijke verzorging? Zoja, welke hulp? (Dit dient allemaal genoteerd te worden in verpleegplan)
42. Hoe woont de patiënt? (Alleenwonend, samenwonend, gehuwd, weduwe/weduwnaar, inwonende kinderen, uitwonende kinderen, woonzorgcentrum, verpleeghuis,Focus woning)
43. Zijn er thuis aangepaste voorzieningen?
44. Verwacht de patiënt in de thuissituatie hulp nodig te hebben van anderen?
45. Hoe is het slaappatroon?
46. Problemen met slapen?
47. Gebruikt de patiënt hulpmiddelen om te slapen?
48. Zijn er zintuiglijke problemen? (Horen,zien,proeven,voelen, pijn)
49. Zijn er problemen met spreken?
50. Zijn er cognitieve problemen?
51. Zijn er in het verleden problemen met cognitieve functies geweest?
52. Heeft de patiënt geheugenproblemen?
53. Hoe is de concentratie?
54. Hoe is het geheugen?
55. Hoe is de oriëntatie?
56. Over welk probleem maakt de patiënt zich momenteel de meeste zorgen?
57. Hoe gaat de patiënt om met stress?
58. Hoe is de stemming? (Opgewekt, somber, gelijkmatig, wisselend, angst, paniek)
59. Burgerlijke staat?
60. Aantal kinderen?
61. Hoe is de onderlinge verstandshouding?
62. Wat is/was het beroep?
63. Heeft de patiënt na het 14de levensjaar een opleiding genoten? (Waarom vraagt u dat zuster?…. Geen idee!)
64. Waarden en levensovertuiging.
65. Heeft de patiënt wensen mbt levensovertuiging?
66. Heeft de patiënt behoefte aan geestelijke verzorging tijdens opname?
67. Heeft de patiënt een donorcodicil, euthanasieverklaring of wilsbeschikking?

Bovenstaande dient in ieder geval in de eerste 24 uur na opname te worden vastgelegd dus als de vorige dienst er geen tijd voor had wordt dit doorgeschoven naar een volgende dienst.(Lees:jouw dienst).
In het opnameproces (eerste uren nadat patiënt op de afdeling is) krijg je als verpleegkundige vaak ook nog een briefje onder je neus geschoven van de secretaresse met de vraag of je nog wat gegevens kan navragen bij de patiënt of diens familie. Bijvoorbeeld verzekering, naam huisarts of apotheek. Ook dienen wij aan de patiënt toestemming te vragen van de apotheek om gegevens op te vragen bij huis-apotheek. Daarbij moeten wij ook een copie maken van ID/paspoort van patiënt.

Nu kan het échte vastleggen pas beginnen….

1. Vitale functies (hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, saturatie, temperatuur). Elk uur en indien stabiel om de 2 of 4 uur.
2. Urineproductie elk uur en indien stabiel om de 6 uur (kleur, hoeveelheid, samenstelling)
3. De pijnscore (VAS scorelijst invullen) ieder uur en indien stabiel wat minder vaak.
4. Ik moet vastleggen wat ik met de pijnscore heb gedaan. (Medicatie gegeven?)
5. Indien er medicatie gegeven wordt moet dit worden afgetekend en vooraf gecontroleerd door een collega (die dit ook moet vastleggen)
6. Ik moet vastleggen wat de pijnscore een uur na het geven van de pijnmedicatie is.
7. Een Glascow coma score; ieder uur en indien stabiel minder vaak. (Hoe reageert de patiënt?, voert de patiënt opdrachten uit? Praat de patiënt?)
8. De vorm, de grootte en de reactie van de pupillen.
9. Bij elke verandering in score dient de arts te worden geïnformeerd en dat moet worden vastgelegd.
10. Een compleet respiratoir verslag. Hoeveel zuurstof wordt gegeven? Hoe wordt zuurstof gegeven? (Masker, slang, bril) Wordt er uitgezogen? Hoevaak? Hoe ziet het sputum eruit? Verneveld? Hoevaak? Met wat? Resultaat?
11. Tracheacanule. Welke maat binnencanule? Is de canule gecuffed of ongecuffed? Hoelang ontcuffen? Wat is de cuff-druk. Hoevaak cuffdrukmeting? Is canule gespoeld? Wordt patiënt gedruppeld? Slikt de patiënt?
12. Bij elke wond, schaaf of oneffenheid dient de plaats, de grootte en de verzorging te worden genoteerd.
13. Ontlasting. Hoeveelheid, kleur, substantie.
14. Infuus. Hoeveel ml per 24 uur? Welke vloeistof? Op welke plaats zit het infuus? Hoe ziet de insteekopening eruit? Wanneer moeten de infuuslijnen en pleisters verschoond worden?
15. Externe ventrikel drain. Op hoeveel cm boven Monro staat de drain afgesteld. Hoeveel ml per uur liquor loopt de drain af? Hoe ziet de liquor eruit? Kleur? Staat de drain open of dicht? Is de insteekopening droog of vochtig? Is de patiënt nekstijf? Wordt de druk gemeten? Wat is de druk?
16. Vochtbalans. Wat is de vochtintake? Wat gaat eruit? Wat is de balans? Wordt de balans aangevuld? Met hoeveel? In hoeveel tijd?
17. Sondevoeding. Hoeveelheid per keer? Welke soort sondevoeding? Heeft de patiënt maagretentie? Hoeveel? Welke sonde is geplaatst? Wanneer moet sonde vervangen?
18. Elke keer als ik medicijnen geef moet een collega de medicijnen in het EPD uitzetten (ter controle) en ik teken per medicijn af.
19. Neurologische uitval. Heeft de patiënt uitval? Links of rechts? Paralyse, parese, krachtsvermindering, coordinatiestoornissen, gevoelsstoornissen, spasmen, neglect, hemianopsie?
20. Afasie? Motorische, sensorische, gemengde? Woordvindstoornissen, dysfasie, dysarthrie?
21. Slikt de patiënt veilig dunne dranken? Hoest de patiënt na eten of drinken? Sliktest invullen.
22. Heeft de patiënt kostbare spullen ingeleverd? (Sieraden,portomonee) Wat? Waar bewaard? Familie op de hoogte?
23.mDOS- scorelijst invullen (delier)
24. DEPRESS- scorelijst invullen (vroegtijdige herkenning van depressie)
25. Barthel-index invullen
26. Glucose dagcurve bijhouden. Om de 2 uur bloedsuiker controle. Uitkomst noteren en noteren wat de actie is. Vervolgens noteren wat het resultaat van die actie was. Ook als er geen actie nodig was, noteren!
27. Mobiliseren. Hoevaak mag patiënt uit bed? Op welke manier? (Tillift, hoge transfer, zelfstandig). Hoe gaat het mobiliseren?
28. Er moet van elke patiënt een samenvatting van ALLES bijgehouden worden dus elke verandering in het grote geheel moet worden genoteerd.
29. Noteren als er een arts langs komt en beschrijven wat er besproken is.
30. De VOD (voorlopige ontslagdatum)moet bekend zijn en genoteerd.

De bovenstaande lijst is bij lange na nog niet compleet maar geeft denk ik een goed antwoord op de vraag waarom verpleegkundigen zo veel achter de computer zitten.
Je moet dus eigenlijk alles wat je doet noteren. En let wel, bovenstaande moeten we noteren ALS NIKS VERANDERD. Als de patiënt ‘Niet zo lekker gaat’ moeten we bovenstaande noteren én nog veel meer! Alles wat er gebeurt, wat we eraan deden, wie we op de hoogte stelden, wanneer we dat deden, wat de reactie van de arts was, wat de opdracht was en hoe de patiënt daarop reageerde.

Als je dit allemaal leest en tot je door laat dringen vraag je je af of de zuster-van-tegenwoordig nog wel tijd heeft om een kussen op te schudden.
image

59 gedachten over “Waarom zitten verpleegkundigen zo veel achter de computer?

 1. anneke

  Wat mij in zeer hoge mate stoort boven alle bla bla in de lijst, is………De pijn “SCORE”.
  Er wordt niet meer van mens tot mens gevraagd hoe gaat het met u. Er wordt va achter de computer gevraagd……en wat is uw pijn SCORE? Deze vraag wordt zelfs nog aan de patiënt gesteld met de ogen gericht op het computerscherm. MIJN GOD waar gaat dit naar toe?? Ik persoonlijk denk dat we al aardig omweg zijn naar het Robot tijdperk, schande, bedroevend en beschamend. Wat betekend “zorgstaat”!!!!!

  1. Barbara

   Nou zó erg als jij het schetst is het gelukkig niet bij mij op de afdeling. Daar vragen we gelukkig nog echt van mens tot mens of iemand pijn heeft en wordt er menselijke aandacht aan besteed. Alleen moet je niet vergeten het vast te leggen in het EPD 😉

  1. Leny ketting

   Ik ben niet eens alle vragen en opmerkingen nagegaan. Toen ik mijn eerste operatie ooit, in KG Noord moest ondergaan in 2013, heb ik alleen maar kundige , lieve en fijne verpleegkundige ,anesthesisten en doktoren mee gemaakt. Dat onze verpleegkundige zoveel tijd moeten gaan besteden aan administratieve
   klussen en geen tijd meer krijgen om de patiënt goed te begeleiden baart mij zorgen.Verpleegkundige zijn er om de zieke te verzorgen , waar nodig is. Zij zijn een heel belangrijke schakel in onze gezondheidszorg.

 2. Pientje

  Het zijn niet alleen de vpk die dit allemaal moeten, verzorgenden hebben het ook. Pfffff ik word er soms zo moe van, van die vpk’ers, laat ons dan ook eens iets meer doen, wij kunnen ook adm werk en zijn goedkoper.

 3. Sybolt Engelsma

  Ik ben fysiotherapeut en ik heb hetzelfde probleem. Vandaag stond in de Volkskrant dat docenten dit probleem ook hebben. Het is een trend. Als je iets kan invullen, dan moet je het doen. Zo kan de overheid of een verzekeraar je later uitknijpen. Als je te weinig opschrijft voldoe je niet aan de eis en als je alles opschrijft blijk je niet doelmatig en voldoe je ook niet aan de eis.

 4. Frank

  Als verpleegkundige merkte ik dat de registratie druk alsmaar toenam en het einde is nog niet in zicht… Tja de goede oude tijd… Hoe gezellig het ook was in de afwaskeuken met alle po’s urinaals die in het chloorwater wachtten op een goede schrobbeurt. Thermometers in de lyorthol…Ook dat was niet aan te merken als ‘handen aan het bed…’
  We kwamen er pas achter dat er in Nederlandse ziekenhuizen ondervoeding voorkwam toen we het gingen meten. Ook andere bedreigingen kwamen aan het licht. Meten is weten, EBP deed zijn intrede en we stopten met “stuit inwrijven met vaseline” tegen de decubitus. Als applicatie beheerder voor het EVD vind ik het mijn missie het digitale dossier ten dienste te laten zijn aan de verpleegkundige en niet andersom. Een EVD die de verpleegkundige ondersteunt bij het uitvoeren van haar taak. Een EVD die de verpleegkundige in een oogopslag die informatie verschaft die nodig is voor het maken van juiste inschattingen of in elk geval voor de objectieve obderbouwing ervan. Daarvoor is het credo ‘minder is meer’ en hier mee is de cirkel rond

 5. Eward

  Ik heb ineens een liedje van Queen in mijn hoofd bij het lezen van dit artikel.

  “Is this the world we created…?
  What did we do it for
  Is this the world we invaded
  Against the law
  So it seems in the end
  Is this what we’re all living for today
  The world that we created”

  http://youtu.be/tVKTcWp_W9k

  Ja, dit is de wereld die we hebben gemaakt. En niet alleen in de zorg. Als er een keer iets misgaat dan is het meteen; “Wie is daar verantwoordelijk voor?”.
  En dan kan je maar beter van alles vastgelegd hebben om bewijs te hebben dat het niet jou schuld is.
  Met daarbij de achterliggende reden: als het niet mijn schuld is hoef ik ook niet te betalen.
  Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait in “the world that we created”: GELD.

 6. nancy

  Het is maar net hoe creatief een verpleegkundige hier mee omgaat. Zegt iets over het functioneren.
  wat ook een trend is trgenwoordig is het zagen en klagen hoe zwaar we het hebben in de zorg.
  Tijd wat men beter zou kunnen omzetten in hoe om te gaan met een andere indeling en zodoende toch tijd maken voor de patient.

  1. Kaat

   Ha Nancy,

   Inzicht is volgens mij een belangrijk beginsel. Maar aangezien totale inzicht niet bestaat, waar begin je dan? Jij en ik, als burger die langs de zijlijn staan?

   Ik ben iemand, denk net als jij, die vanaf de zijlijn mee kijkt en ervaringen opdoet, me soms achter me oren krab en me afvraag of sommige dingen effectiever en efficienter kunnen. Gelijkertijd vraag ik me af of dat zo is en of dat dan bij de mensen die werken in de zorg neergelegd kan worden.
   Werken in de zorg is werken met en voor mensen zoals bijvoorbeeld jij en ik. En net als dat wij de maatschappij zijn, zo zijn wij ook de Gezondheidszorg. Nog een vraag? Hoe denk jij dat wij, de maatschappij, de afgelopen decennia heeft gedacht over eigen invloed op fysieke en geestelijke gezondheid. Sinds een aantal jaar zitten we in een transitiefase van pamperen naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid en ondervinden we de weerstand van alle betrokkenen. Jaha, alle betrokkenen! want in dit spel gaat het over nog veel meer belangen dan die van de patient en de verpleegkundige! Wat dacht je van de farmaceutische wereld, de financiële belangen van zorgverzekeraars, dokters, apothekers, medisch specialisten, raad van besturen en ………..

   Mijn vriendin zei onlangs tegen mij: Plastische chirurgen mogen wat mij betreft ver boven de Balkenendenorm verdienen. Waarom? Omdat zij zich zo goed geholpen voelde! Gezondheidszorg gaat over leven en dood van het individu en de persoonlijke emotie hierover.
   Wat mij betreft kun je de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk als deze met een dergelijke omvang waar de wortel ook bij jou en mij ligt, de Maatschappij, niet op het bordje van de verpleegkundigen scheppen. Zij staan onder aan de ladder en de enige invloed die zij hebben is zichzelf inzetten. Ze roeien met de riemen die ze hebben en juist creativiteit is dan een must om te kunnen overleven! Klagen, ja zo zou je het kunnen noemen? Maar doen we dat niet allemaal? Volgens mij een oerdrang van de mens. Ik vind het een kunst om dit functioneel in te zetten en de klaagdrang mbt onbenullige zaken te bedwingen.

   Ik snap, denk ik wel, wat je bedoelt maar wees eens eerlijk, vanuit welke emotie komt jouw reactie? Ik denk ook een persoonlijke, gefundeerd op persoonlijke individuele ervaring. Maar Nancy, het helpt niet om mensen daarmee te bijten. Dat doet zeer, zie je. Op een dag, of misschien nu al, zit je zelf in een situatie waarbij je afhankelijk bent van liefdevolle verzorging, van mensen die in 24 uur 48 uur moeten proppen. Je hebt er niets aan om hen op hun ziel te trappen. Zij willen het liefste liefdevolle verzorging bieden en zich het minst bezig houden met postzegels plakken, formuliertjes invullen………

 7. Hetty

  Eigenlijk zouden er twee soorten groepen in het ziekenhuis werkzaam moeten zijn.
  Een groep die zich bezighoudt met bedopmaken kussen opschudding en maaltijd voorziening en koffie en thee en het bezig houden van patienten en verzorgen van bloemen en vloer dweilen en nachtkastjes afnemen. De andere groep kan zich met lichamelijke zaken bezig houden van de patient.
  Hiermee geef je meer mensen kans in werkgelegen heid.. meer leerlingverpleegkundigen .. en gediplomeerde die het eigenlijke werk doen en het noteren van alle medische afwikkelingen.
  De eerste groep kan zich bezig houden met lichte taken en het vermaken of bezig houden van de patient. Bij voorbeeld voorlezen uit een boek of helpen met een ander handvaardigheid op bed als het persoon nog niet in staat is om naar een dagbesteding te gaan. Ik denk dat dit een grote verbetering zal zijn in de gezondheids zorg.

 8. Tea

  Het is de spijker op zijn kop slaan!
  Wanneer “kijkt” de verpleegkundige nog naar de patiënt? Daar is zo veel aan af te lezen…………Verwoord dat maar eens in het EPD

 9. madelin

  Ik vind het jammer dat we moeten rapporteren tot in de treuren. En dat er ook nog collega’s zijn die schrijven mw. heeft goeie zin. (wat is goeie zin en kun je het wel rapporteren noemen) dient dit nu echt te worden gerapporteerd? Want laten we eerlijk zeggen wat is goeie zin of mnr had zijn dag niet :S hoe weet je dat?
  Ik vind het zelf vervelend dat ik een intake van Gordon Nanda moet doen en de zorgvragers zelf zeggen ; ben je nou nog niet klaar.
  En alles moet bij iedere verandering 100x verandert worden.

 10. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!
  0mniartist asmr

 11. 0mniartist

  It’s actually a nice and helpful piece of info.
  I’m happy that you shared this useful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for
  sharing. asmr 0mniartist

 12. tinyurl.com

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  violation? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of
  it is popping it up all over the web without
  my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off?

  I’d certainly appreciate it. asmr 0mniartist

 13. tinyurl.com

  I was suggested this web site by my cousin. I am not positive whether this submit is
  written via him as no one else realize such precise about my trouble.
  You’re incredible! Thanks! 0mniartist asmr

 14. why gamefly

  Nice weblog right here! Additionally your website so much up fast!
  What host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink to your host?
  I want my site loaded up as quickly as yours lol

 15. asmr our

  It’s actually a great and helpful piece of info.
  I am satisfied that you just shared this useful info with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 16. your asmr

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything. But think of
  if you added some great graphics or videos to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could
  definitely be one of the best in its field.
  Good blog!

 17. gamefly what

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 18. asmr or

  fantastic submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not
  understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great
  readers’ base already!

 19. on asmr

  Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Many thanks

 20. or asmr

  When some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available
  that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 21. j.mp

  scoliosis
  I am really pleased to read this blog posts which carries plenty of helpful information, thanks
  for providing such information. scoliosis

 22. Pingback: tinder only works on wifi 3

 23. Pingback: free senior dating services

 24. asmr and

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I
  get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 25. are scoliosis

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for
  a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.